საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი #68ა
+995593125234 (viber) (WhatsApp)
+99593125234
www.japanauto.ge
Skype : japan.international............... Facebook: Japan International LTD
ბაბინა
2002 წელი ბაბინა 1.3 2002 ГОД ВАВИНА 1.3 2002 YEAR BABINA 1.3
ახალი
2006 წელი ბაბინა 1.3 2006 ГОД ВАВИНА 1.3 2006 YEAR BABINA 1.3
ახალი
2003 წელი ბაბინა 1.7 2003 ГОД ВАВИНА 1.7 2003 YEAR BABINA 1.7
ახალი
2002 წელი ბაბინა 1.5 2002 ГОД ВАВИНА 1.5 2002 YEAR BABINA 1.5
ახალი
2003 წელი ბაბინა 1.3 2003 ГОД ВАВИНА 1.3 2003 YEAR BABINA 1.3
ახალი
2005 წელი ბაბინა 1.3 2005 ГОД ВАВИНА 1.3 2005 YEAR BABINA 1.3
ახალი
2004 წელი ბაბინა 2.4 2004 ГОД ВАВИНА 2.4 2004 YEAR BABINA 2.4
ახალი
2004 წელი ბაბინა 3.5 2004 ГОД ВАВИНА 3.5 2004 YEAR BABINA 3.5
ახალი
2005 წელი ბაბინა 3.5 2005 ГОД ВАВИНА 3.5 2005 YEAR BABINA 3.5
ახალი
2003 წელი ბაბინა 2.5 2003 ГОД ВАВИНА 2.5 2003 YEAR BABINA 2.5
ახალი